چسب

چسب غفاری

در این مقاله به شرکت چسب غفاری خواهیم پرداخت و با محصولات این شرکت بیشتر آشنا خواهیم شد. صنایع شیمیایی غفاری در سال 1343 به کوشش مهنــدس محسن غفاری قاضی سعید، تاسیس شده است. این شرکت با بهره‌گیری از جدیدترین مشاهده بیشتر