چسب

توزیع انواع چسب

چسب ها مواد پلیمری هستند برای اتصال دو یا چند ماده همنوع و یا غیر همنوع. حتما قبل از چسباندن از تمیزی سطوح مطمئن باشید . تمیزی سطوح استحکام اتصالشان را افزایش می دهد. فروش و مشاوره انواع چسب تهران مشاهده بیشتر